DAIHONZAN NARITASAN

การอธิษฐานขอพร

 1. หน้าแรก
 2. การอธิษฐานขอพร

พิธีโกะมะคิโต

พิธีโกะมะคิโต

พิธีโกะมะคิโต เป็นพิธีกรรมในการขอพรของนิกายชินงอน ศาสนาพุทธนิกายวัชรยานที่พระปรมาจารย์โคโบ ไดชิ คูไคทรงนำมาเผยแผ่จากประเทศจีน กระทำโดยการเผาฟืนชนิดพิเศษให้เกิดเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่เพื่อส่งคำอธิษฐานไปให้ถึงองค์ฟุโดเมียวโอ ขอให้ทรงประทานให้คำขอนั้นเป็นจริง

วัดนาริตะซัน ชินโชจิถูกก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จสังฆราชคันโช ไดโซโจ ท่านได้รับพระบรมราชโองการจากองค์จักรพรรดิ ช่วยบ้านเมืองให้กลับคืนสู่ความสงบสุขจากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแถบคันโตด้วยการประกอบพิธีโกะมะคิโต เมื่อประมาณ 1,080 ปีก่อน
ตั้งแต่นั้นมาพิธีกรรมนี้ก็ได้รับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ในทุกๆ วันจะมีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก เดินทางมาสักการะบูชาและอธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จด้วยการทำพิธีโกะมะคิโต

พิธีโกะมะคิโต

เครื่องรางแนะนำ

 • ฟุคุโฮ

  ฟุคุโฮ

  เชื่อกันว่าหากนำเหรียญนำโชคนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้ว จะช่วยเรียกเงินทองให้ไหลมาเทมา"ฟุคุโฮ" เป็นเหรียญนำโชคที่ถูกทำขึ้นมาให้มีลักษณะเหมือนกับเงินในสมัยโบราณ เป็นเครื่องรางที่ผ่านการปลุกเสกขอพรจากองค์ฟุโดเมียวโอแล้ว

 • มะโยเคะ โอะมาโมริ

  มะโยเคะ โอะมาโมริ

  คุริคาระริวโอซึ่งเป็นลายสลักมังกรคุริคาระขององค์ฟุโดเมียวโอที่เลื้อยพันไปตามดาบจะช่วยตัดความลุ่มหลงภายในจิตใจ ตัดทุกข์ภัย และนำมาซึ่งความสงบสุขแก่มนุษย์ทุกคน หากเก็บ "มะโยเคะ โอะมาโมริ" ซึ่งมีลวดลายต้นแบบมาจากคุริคาระริวโอ ติดตัวไว้เป็นประจำจะได้รับความกรุณาและการปกปักษ์คุ้มครองจากองค์ฟุโดเมียวโอ

 • เอมะ

  เอมะ

  เอมะ มีจุดเริ่มต้นมาจากการวาดรูปม้าถวายเป็นเครื่องสักการะแทนการถวายด้วยม้าจริง ในปัจจุบันมีการวาดด้วยรูปอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรูปม้าด้วย สามารถเขียนคำอธิษฐานลงบนเอมะได้ทั้งการขอพรเรื่องโชคลาภ ความสุข ขอให้สอบผ่าน ความรัก การใช้ชีวิตสมรสอย่างราบรื่น สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจการค้ารุ่งเรือง เป็นต้น

 • ชุสเสะ-ไคอุน โอะมาโมริ

  ชุสเสะ-ไคอุน โอะมาโมริ

  เครื่องรางรูปหน้าสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นสัตว์รับใช้ของศาลเจ้าอินาริ เนื่องจากศาลเจ้าอินาริของวัดนาริตะซันถูกสร้างขึ้นโดยการบริจาคของตระกูลอินาบะ ตระกูลขุนนางที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลโชกุนของช่วงสมัยเอโดะ จึงกล่าวกันว่าเครื่องรางนี้จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และยังช่วยเรื่องโชคลาภ รวมถึงส่งเสริมธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองด้วย

 • ไคอุน โอะมาโมริ

  ไคอุน โอะมาโมริ

  เครื่องรางที่ช่วยให้องค์ฟุโดเมียวโอประทานพรนำพาสิ่งดีๆ เปิดดวงชะตาให้โชคลาภทั้งทางด้านเงินทอง ความรัก และการงานไหลเข้ามา เนื่องจากเป็นเครื่องรางที่มีขนาดเล็ก จึงสามารถพกพาไปที่ต่างๆ ได้สะดวก

รายการเครื่องรางทั้งหมด