DAIHONZAN NARITASAN

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดนาริตะซัน

วัดนาริตะซันชินโชจิ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า "นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ

นอกจากจะมีผู้คนที่ศรัทธาหลั่งไหลเข้ามาขอพรในช่วง 3 วันแรกในช่วงปีใหม่กว่า 3 ล้านคน วัดนี้ยังเป็นที่รู้จักเนื่องจากมีนักซูโม่มืออาชีพและดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีโปรยถั่วในเทศกาลเซ็ตสึบุน (วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น) ในเดือนกุมภาพันธ์

ทางวัดมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับตระกูลอิจิคาวะ ซึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงด้านการแสดงละครคาบูกิมาอย่างยาวนาน ภายใต้ชื่อคณะ นาริตะยะ อิจิคาวะ ดันจูโร่ (NARITAYA Ichikawa Danjuro) โดยชื่อ "นาริตะยะ" นั้นก็มาจากคำว่า "นาริตะซัน" นั่นเอง

About Naritasan

บริการนำเที่ยวภายในวัด

ภายในวัดนาริตะซันมีอาสาสมัครมัคคุเทศก์ที่จะคอยแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวัดให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจ

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งความรู้และประสบการณ์สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดนาริตะซันชินโชจิในด้านต่างๆ อาทิ จุดเสริมดวงเรื่องเงินและความรัก ศาลเจ้าซึ่งเป็นที่สถิตของเทพเจ้าซึ่งถูกยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น และสวนนาริตะซันที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
กรุณาติดต่อล่วงหน้าหากต้องการให้อาสาสมัครมัคคุเทศก์นำเที่ยวเป็นหมู่คณะ


เวลาให้บริการ : 10:00 - 15:00 น.
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์แนะนำข้อมูลข่าวสารด้านหน้าอุโบสถหลัก (ไดฮนโด) ชั้น 1 อาคารชินโตไคคัง วัดนาริตะซันชินโชจิ
ติดต่อ : อาสาสมัครมัคคุเทศก์นำเที่ยว
อาคารชินโตไคคัง วัดนาริตะซันชินโชจิ
เลขที่ 1 เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ 286-0023
โทรศัพท์: 0476-22-2111 ต่อ 541
แฟกซ์: 0476-23-1661
บริการนำเที่ยวภายในวัด (1)
บริการนำเที่ยวภายในวัด (2)

บริการข้อมูล