DAIHONZAN NARITASAN

การเดินทางมาสักการะ

 1. หน้าแรก
 2. การเดินทางมาสักการะ

การเดินทาง

วัดนาริตะซันชินโชจิ

ที่อยู่ : เลขที่ 1 นาริตะ เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ 286-0023
โทรศัพท์: 0476-22-2111 / แฟกซ์: 0476-24-2210

การเดินทาง

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ

จาก "สถานี Keisei Narita รถไฟ Keisei Electric Railway" หรือ "สถานี Narita รถไฟสาย JR" เดินต่ออีก 10 นาที

○กรณีเดินทางโดยรถไฟ Keisei Electric Railway

โดยสารรถไฟ Limited Express จากสถานี Ueno ใช้เวลาประมาณ 65 นาที และจากสถานี Narita Airport Terminal 2 ใช้เวลาประมาณ 8 นาที
หมายเหตุ: ในวันที่ 31 ธันวาคม รถไฟจะให้บริการตลอดทั้งคืน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Keisei Electric Railway

○กรณีเดินทางโดยรถไฟสาย JR

จากสถานี Tokyo โดยสารรถไฟ Sobu Main Line Rapid สาย Yokosuka Line หรือสาย Sobu Line ใช้เวลาประมาณ 75 นาที
จากสถานี Narita Airport Terminal 2 ใช้เวลาประมาณ 8 นาที
จากสถานี Ueno ผ่านทางสถานี Abiko สาย Joban Line ใช้เวลาประมาณ 80 นาที
หมายเหตุ: ในวันที่ 31 ธันวาคม รถไฟจะให้บริการตลอดทั้งคืน

แผนที่ภายในวัด

 1. อุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก)
  อุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก)

  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2511 อุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก) เป็น
  ศาสนสถานหลักสำหรับทำพิธีโกะมะคิโตซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของวัดนาริตะซันชินโชจิรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอประดิษฐานเป็นองค์พระประธานอยู่ภายในอุโบสถ มีเทพบริวาร
  คงการะขนาบทางด้านขวาและเซทากะอยู่ทางด้านซ้ายนอกจากนี้ยังมีรูปเคารพ 4 วิทยราช ภาพศิลปะเฮเซไดมันดาลาประดับตกแต่งเอาไว้ด้วยสามารถขึ้นไปสักการะบนพระอุโบสถได้มีลิฟท์สำหรับผู้ใช้รถเข็นไว้บริการด้วย

  อุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก)
  อุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก)
 2. เฮวะไดโต (มหาเจดีย์สันติภาพ)
  เฮวะไดโต (มหาเจดีย์สันติภาพ)

  เฮวะไดโต (มหาเจดีย์สันติภาพ) ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2527 เป็นเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของคำสอนในศาสนาพุทธลึกลับนิกายชินงอนมีความสูงทั้งสิ้น 58 เมตร มีประตูทางเข้าบริเวณชั้น 1 เรียกว่า
  เรโคเด็น เป็นที่จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของวัดนาริตะ และมีจุดรับสมัครเข้ารับการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกฝนบทสวดมนต์แต่ละประเภทอยู่ชั้น 2 คือเมียวโอเด็น เป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพวิทยราชทั้ง 5 รวมถึงองค์ฟุโดเมียวโอ ประดับด้วยภาพศิลปะโชวะไดมันดาลา และแผนภาพแสดงพระปรมาจารย์ของนิกายชินงอน ที่ชั้น 3 เมียวโซเด็นและชั้น 4 โฮโซเด็นเป็นจุดสำหรับบูชาพระพุทธรูปเพื่อทำพิธีปลุกเสกผูกดวง ชั้น 5 คงโกเด็นเป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพพระธยานิพุทธะ 5 พระองค์

  เฮวะไดโต (มหาเจดีย์สันติภาพ)
  เฮวะไดโต (มหาเจดีย์สันติภาพ)
 3. เจดีย์ 3 ชั้น
  เจดีย์ 3 ชั้น

  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2255 ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญความสูงทั้งสิ้น 25 เมตร ภายในเจดีย์มีรูปเคารพพระธยานิพุทธะ 5 พระองค์ประดิษฐานไว้โดยมีพระไวโรจนพุทธะเป็นศูนย์กลาง บริเวณรอบๆ จะมีรูปสลักพระอรหันต์ 16 รูปล้อมรอบอยู่คานไม้แต่ละชั้นสลักเป็นลายเมฆน้ำทำจากไม้แผ่นเดียวซึ่งถือว่าเป็นศิลปะที่หาดูได้ยาก มีชื่อเรียกว่าคานไม้แผ่นเดียว

  เจดีย์ 3 ชั้น
 4. อุโบสถฉะกะโด (อุโบสถพระพุทธเจ้า)
  อุโบสถฉะกะโด (อุโบสถพระพุทธเจ้า)

  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2401 ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญในอดีตเคยถูกใช้เป็นวิหารหลัก เมื่อการก่อสร้างอุโบสถไดฮนโดเสร็จสิ้นลง ในปี พ.ศ. 2507 วิหารหลักจึงถูกย้ายมายังสถานที่ในปัจจุบันประดิษฐานรูปเคารพองค์พระโคตมะพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 4 พระองค์คือ พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ และพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์บริเวณรอบๆ มีรูปสลัก "พระอรหันต์ 500 รูป" โดยพระอรหันต์แต่ละรูปจะมีพระพักต์ที่มีสีหน้าและอารมณ์แตกต่างกัน มีภาพสลักจากเรื่องเล่า "24 ยอดกตัญญู" ที่ได้รับการเผยแพร่มาจากประเทศจีนสลักเอาไว้ เป็นสิ่งก่อสร้างจากไม้เซลโคว่าทั้งหลังที่เผยให้เห็นถึงศิลปะที่เป็นลักษณะเด่นของช่วงปลายยุคเอโดะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีปัดเป่าภยันตรายสิ่งชั่วร้าย

  อุโบสถฉะกะโด (อุโบสถพระพุทธเจ้า)
  อุโบสถฉะกะโด (อุโบสถพระพุทธเจ้า)
  อุโบสถฉะกะโด (อุโบสถพระพุทธเจ้า)
 5. อุโบสถโคเมียวโด
  อุโบสถโคเมียวโด

  สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2244 โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้าอุโบสถฉะกะโด สิ่งก่อสร้างล้ำค่าจากช่วงกลางสมัยเอโดะประดิษฐานพระไวโรจนพุทธะ องค์ไอเซ็นเมียวโอ (ราคะราชา) และองค์ฟุโดเมียวโอด้านหลังมีถ้ำโอคุโนะอินที่จะเปิดให้ชมปีละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลกิอง

  อุโบสถโคเมียวโด
  อุโบสถโคเมียวโด
 6. อุโบสถกะคุโด
  อุโบสถกะคุโด

  สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2404 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2529 สถานที่สำหรับแขวนป้ายบูชาและป้ายเอมะที่ผู้มีจิตศรัทธาถวาย นอกจากนี้ยังมีป้ายเอมะ และศิลปะรูปสลักอันทรงคุณค่าที่ถูกนำมาบูชาไว้ตั้งแต่ในสมัยเอโดะหลงเหลือให้ได้ชื่นชมด้วยอีกทั้งยังมีรูปสลักหินของอิจิคาวะ ดันจูโร่ รุ่นที่ 7 ที่ได้สร้างอุโบสถไดอิจิกะคุโด (ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้) จัดแสดงไว้ด้วย
  หมายเหตุ : ก่อนที่อุโบสถไดอิจิกะคุโดจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้นั้น อุโบสถกะคุโดที่เป็นอาคารหลังปัจจุบันเคยถูกเรียกว่าไดนิกะคุโด

  อุโบสถกะคุโด
  อุโบสถกะคุโด
 7. อุโบสถอิซไซเคียวโด
  อุโบสถอิซไซเคียวโด

  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2265 และได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งในปี พ.ศ.2374, 2505, 2509, 2529, 2541 และ 2552 ภายในพระอุโบสถเป็นหอเก็บพระสูตรซึ่งมีพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์เก็บรักษาเอาไว้ (ประมาณ 2,000 เล่ม) ป้ายบูชาที่อยู่บริเวณทางเข้าเป็นงานศิลปะจากการเขียนพู่กันโดยมัตสึไดระ ซาดาโนบุ หลานของโทคุงาวะ โยชิมูเนะโชกุนรุ่นที่ 8 ของรัฐบาลโชกุนสมัยเอโดะ

  อุโบสถอิซไซเคียวโด
  อุโบสถอิซไซเคียวโด
 8. ศาลเจ้าชุสเสะไคอุนอินาริ
  ศาลเจ้าชุสเสะไคอุนอินาริ

  เมื่อเดินไปทางซ้ายจากด้านหน้าอุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก) จะพบศาลเจ้าชุสเสะอินาริ พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการถวายจากอินาบะ มาซามิจิ ผู้ปกครองแคว้นซากุระในสมัยเอโดะที่มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อวัดนาริตะซัน ศาลเจ้าชุสเสะอินาริเป็นศาลเจ้าที่ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนมาตั้งแต่สมัยโบราณ กล่าวกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภ ธุรกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรื่อง ช่วยให้แคล้วคลาดจากอัคคีภัย

  ศาลเจ้าชุสเสะไคอุนอินาริ
  ศาลเจ้าชุสเสะไคอุนอินาริ
 9. อุโบสถโชโตะกุไทชิ
  อุโบสถโชโตะกุไทชิ

  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2550 สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อขอพรให้โลกนี้เกิดความสงบสุข ตามแนวคิดของเจ้าชายโชโตะกุ ซึ่งเป็นบิดาแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ่น ภายในมีศิลปะบนฝาผนังที่วาดโดยจิตรกรเอกจูซาคุ โอยาม่า วาดเรียงต่อกัน 6 ด้าน มีรูปเคารพของเจ้าชายโชโตะกุเป็นองค์ประธาน และมีพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ด้านหลัง

  อุโบสถโชโตะกุไทชิ
  อุโบสถโชโตะกุไทชิ
 10. อิโอเด็น
  อิโอเด็น

  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 1,080 ปีของการก่อตั้งวัดนาริตะซัน อาคารไม้ที่สร้างจากไม้สนฮิโนกิทั้งหลัง โดยอุโบสถที่มีหลังคาสามเหลี่มด้านเท่า 4 ด้านหลังนี้ภายในประดิษฐานรูปเคารพของพระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า พระสุริยประภาโพธิสัตว์ พระจันทรประภาโพธิสัตว์ และสิบสองขุนพลเทพผู้พิทักษ์พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีขอพรให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืน ไร้โรคภัยไข้เจ็บ

  อิโอเด็น
  อิโอเด็น
 11. ประตูนิโอมง
  ประตููนิโอมง

  สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิมอีกครั้งในปี พ.ศ. 2374 มีรูปสลักของเทพทวารบาลมิชชะคุคองโกและนะระเอนคองโก ตั้งอยู่สองฝั่งซ้ายขวา คอยปกปักษ์อยู่บริเวณทางเข้าวัดนาริตะซันมาช้านานและยังมีจตุมหาราชโคโมะกุเท็นและทะมงเท็น ตั้งอยู่ทางด้านหลังด้วยโคมไฟใหญ่ซึ่งอยู่ตรงกลางประตูมีตัวอักษรเขียนว่า "อุโองาชิ (ตลาดที่ขายอาหารทะเล)" เป็นโคมไฟที่ได้รับการบริจาคจากกลุ่มผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับตลาดปลาในโตเกียว

  ประตููนิโอมง
  ประตููนิโอมง
 12. ประตูโซมง (ประตูหลักเข้าวัด)
  ประตูโซมง (ประตูหลักเข้าวัด)

  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 1,070 ปีของการก่อตั้งวัดนาริตะซัน เป็นประตูทางเข้าหลักที่ก่อสร้างจากไม้เซลโคว่าทั้งหลังมีความสูงทั้งสิ้น 15 เมตร มีไม้แกะสลักเป็นรูปสัตว์ประจำปี 12 นักษัตรไว้ที่กรอบวงกบด้านบนที่เรียกว่าคาเอรุมาตะ ส่วนที่สูงขึ้นไปของกำแพงไม้ที่ตั้งตระหง่านน่าเกรงขามมีไม้สลักรูปพระโพธิสัตว์ประจำปีเกิดประดับอยู่ ประตูโซมงเป็นทางเข้าสู่วัดนาริตะซันจากด้านหน้าที่ตั้งเด่นสง่าคอยต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาที่แวะเวียนมาสักการะ

  ประตูโซมง (ประตูหลักเข้าวัด)
  ประตูโซมง (ประตูหลักเข้าวัด)
 13. อุโบสถยาคุชิโด
  อุโบสถยาคุชิโด

  อดีตอุโบสถหลักที่ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2198 ช่วงต้นยุคเอโดะ
  ที่โทคุงาวะ มิซึคุนิ และอิจิคาวะ ดันจูโร่ รุ่นแรกเคยมาสักการะ ถือเป็นอุโบสถที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมีการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัดและการบูรณปฎิสังขรณ์ภายในอุโบสถเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 1,080 ปีของการก่อตั้งวัดนาริตะซัน

  อุโบสถยาคุชิโด
  อุโบสถยาคุชิโด
 1. 14

  โอคุโนะอิน

 2. 15

  อุโบสถเซริวกงเก็นโด

 3. 16

  อุโบสถไคซันโด

 4. 17

  อุโบสถโชเท็นโด

 5. 18

  จุดจำหน่ายเครื่องราง-จุดสมัครเข้าร่วมพิธีโกะมะ

 6. 19

  โครินคาคุ

 7. 20

  อุโบสถไดชิโด

 8. 21

  อุโบสถซุยเกียวโด

 1. 22

  อุโบสถซันโรโด

 2. 23

  อุโบสถอามิดะโด

 3. 24

  หอศิลป์ตัวหนังสือพู่กัน

 4. 25

  สวนนาริตะซัน

 5. 26

  หอสมุดพระพุทธศาสนา

 6. 27

  ศาลาขอพรขับขี่ปลอดภัย

 7. 28

  โชโร

วีธีนมัสการที่ควรทราบ

ขอแนะนำวิธีพื้นฐานในการสักการะของที่วัดวิธีการที่แนะนำนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ข้อบังคับที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเท่านั้น

 1. 1
  โค้งคำนับ 1 ครั้งที่ประตูโซมง

  โค้งคำนับ 1 ครั้งที่ประตูโซมง

  เข้ามาภายในบริเวณวัดจากด้านหน้าของประตูโซมง ตั้งแต่บริเวณตรงนี้เป็นต้นไปจะเป็นสวนขององค์ฟุโดเมียวโอ จึงควรโค้งคำนับก่อน 1 ครั้งแล้วจึงเดินเข้าไป

 2. 2
  ล้างมือและบ้วนปากให้สะอาดที่ซุ้มสำหรับล้างมือ

  ล้างมือและบ้วนปากให้สะอาดที่ซุ้มสำหรับล้างมือ

  เมื่อลอดใต้ประตูโซมงเข้ามาจะพบกับซุ้มสำหรับล้างมือที่อยู่ทางขวามือด้านหน้าบันได หลังจากใช้กระบวยตักน้ำล้างมือซ้ายและขวาแล้ว ให้รินน้ำลงบนฝ่ามือแล้วนำไปบ้วนปาก เพื่อเป็นการชำระล้างร่างกายและปากให้สะอาดบริสุทธิ์

 3. 3
  ชำระล้างจิตใจด้วยธูป

  ชำระล้างจิตใจด้วยธูป

  เมื่อลอดผ่านประตูนิโอมงและขึ้นบันไดเข้ามาจะมองเห็นอุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก) ใช้มือกวักควันจากธูปที่อยู่หน้าอุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก) ให้ลอยเข้าหาตัว เพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาด มีความเชื่อว่าหากอธิษฐานขอให้ร่างกายแข็งแรง หายเจ็บหายป่วยไปพร้อมๆ กับกวักควันไปที่บริเวณนั้นๆ ของร่างกาย คำขอก็จะเป็นจริง

 4. 4
  ไหว้บูชาที่อุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก)

  ไหว้บูชาที่อุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก)

  โค้งคำนับ 1 ครั้งเมื่อเดินมาถึงหน้ากล่องรับเงินทำบุญในอุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก) หลังจากนั้นให้อธิษฐานโดยการไหว้ประนมมือทั้งสองเข้าด้วยกัน (สำหรับผู้ที่จะบริจาคเงินให้ทำหลังจากใส่เงินแล้ว) จากนั้นให้โค้งคำนับเล็กน้อย

 5. 5
  เข้าไปสักการะองค์ฟุโดเมียวโอในอุโบสถ

  เข้าไปสักการะองค์ฟุโดเมียวโอในอุโบสถ

  ถอดรองเท้า และเมื่อเข้าไปภายในตัวอุโบสถแล้วให้ถอดหมวกออก หลังจากโค้งคำนับที่ด้านหน้าขององค์ฟุโดเมียวโอแล้ว ให้ประนมมือไหว้ทำความเคารพ จากนั้นให้โค้งคำนับเล็กน้อย งดส่งเสียงดังภายในอุโบสถและงดถ่ายภาพ

 6. 6
  การสมัครทำพิธีโกะมะคิโตและเครื่องราง

  การสมัครทำพิธีโกะมะคิโตและเครื่องราง

  จุดสมัครทำพิธีโกะมะคิโตจะอยู่บริเวณซ้ายมือเมื่อหันเข้าสู่หน้าอุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก) ชั้น 1 ของโครินคาคุ และซ้ายมือฝั่งใต้ประตูนิโอมง
  เลือกคำอธิษฐานที่ตรงกับที่ตนเองต้องการ กรอกชื่อลงในเอกสารแล้วทำการสมัครนอกจากนี้ยังมีจุดรับป้ายไม้บูชาที่สองฝั่งซ้ายขวา (ศาลาตะวันตกและศาลาตะวันออก) ของอุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก) และบริเวณซ้ายมือเมื่อหันเข้าสู่หน้าอุโบสถไดฮนโด (อุโบสถหลัก) ด้วย ได้รับการปกปักคุ้มครองจากองค์ฟุโดเมียวโอในทุกวัน ด้วยการพกเครื่องรางซึ่งเป็นดั่งจิตที่แยกออกมาขององค์ฟุโดเมียวโอติดตัวเอาไว้